WHISKY IN LEIDEN Festival Regelement voor bezoekers:

1. Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival WHISKY IN LEIDEN, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs, zodat zij zich bij twijfel omtrent hun leeftijd kunnen legitimeren.Legitimatie tot 21 jaar verplicht.
2. De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3. In alle ruimtes van de Hooglandse Kerk geldt een algeheel rookverbod.
4. Dit festival WHISKY IN LEIDEN is georganiseerd om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet dat u grote hoeveelheden tot zich neemt. De organisatie heeft het recht - al dan niet na het geven van een waarschuwing - u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:
4/1. onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt;
4/2. geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
4/3. andere aanwijzingen harerzijds niet strikt opvolgt.
5. De Festival Munt is het betaalmiddel op het festival WHISKY IN LEIDEN.
6. Tijdens het gehele evenement WHISKY IN LEIDEN zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festivalorganisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:
6/1. ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
6/2. voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
6/3. voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitanten, van welker aard en omvang dan ook.
7. Noch het festival WHISKY IN LEIDEN , noch de Hooglandse Kerk heeft een slijtvergunning, waardoor het niet toegestaan is om flessen direct bij een standhouder aan te schaffen tijdens het festival. Er is dan ook strikte opdracht om er op toe te zien dat er geen flessen verhandeld worden en dat mensen niet de Hooglandse Kerk verlaten met gevulde flessen. Flessen die bij controle worden aangetroffen zullen in beslag genomen worden. De persoon bij wie die de fles of flessen werden aangetroffen zal aan de politie worden overgedragen wegens verdenking van diefstal.
8. Medewerkers kunnen U vragen om de inhoud van een tas of jas te tonen. Zij doen enkel hun werk en wij vragen U dan ook om aan zulke verzoeken mee te werken.